x

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. komunalnych

2023-08-29
< wróć

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko pracy :

stanowisko ds. komunalnych           

wymiar etatu: pełny - na podstawie umowy o pracę

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Maciej Bafia  zam. Koniówka.   

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Na podstawie przedstawionej listy kandydatów, Burmistrz postanowił o zatrudnieniu na stanowisko ds. komunalnych Pana Macieja Bafii zam. Koniówka. O dokonaniu wyboru przez Burmistrza przesądził fakt, iż Pan Maciej Bafia  spełnił wymagania niezbędne oraz w najwyższym stopniu wymagania dodatkowe (najwyższa ilość uzyskanych punktów), wykazując się wymaganym wykształceniem i doświadczeniem oraz bardzo dobrą wiedzą w ramach przeprowadzonego konkursu.

powrót na górę strony wróć na górę