x

Informacja o wyniku naboru w ramach programu Lekcje o finansach

2023-11-17
< wróć

Miasto i Gmina Czarny Dunajec we współpracy ze Szkoła Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku pozyskało dofinansowanie w ramach projektu „Lekcje
o finansach”, ogłoszonego przez Ministra Finansów w ramach Funduszu Edukacji Finansowej.


Celem Programu „Lekcje o finansach” jest wsparcie realizacji działań z zakresu edukacji finansowej polegających na przeprowadzeniu, wśród uczniów szkół podstawowych, zajęć lekcyjnych z zakresu szeroko rozumianych finansów. Edukacja finansowa przyczynia się do wzrostu kompetencji finansowych, które obecnie są jednymi z podstawowych kompetencji życiowych.

Pozyskano kwotę 16 761,00 zł na dofinansowanie dwudniowej wycieczki do Warszawy dla 47 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku. W ramach projektu planowane jest m.in.: zwiedzanie Sejmu RP, Instytucji Ustawodawczej Państwa Polskiego, rozmowy z posłami, wizyta na Giełdzie Papierów Wartościowych, gdzie można obejrzeć Salę Notowań.

Wkład własny do projektu w wysokości 5000,00 zł został zabezpieczony przez Miasto i Gminę Czarny Dunajec. 
powrót na górę strony wróć na górę