x

Już pływam - w Mieście i Gminie Czarny Dunajec

2023-12-07
< wróć

Łącznie 210 uczniów (14 grup x15 uczniów) wzięło udział w tegorocznej edycji projektu  pn.„Już pływam", w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży  w 2023 roku, współfinansowanego  ze środków Województwa Małopolskiego.


Jego uczestnicy pod czujnym okiem instruktorów  uczyli się pływać  na basenie w Chochołowskich Termach.  Każda grupa zrealizowała po 10 wyjazdów – 10 x 90 minut zajęć na basenie. Rekrutacji do projektu dokonali dyrektorzy poszczególnych szkół, na podstawie deklaracji uczestnictwa oraz oświadczeń rodzica/ opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w zajęciach. W ramach projektu dzieci miały zagwarantowany transport wraz  z opieką. Zajęcia rozpoczęły się 11 września a zakończyły 29 listopada 2023 r..  Zakładamy,  że dzięki realizacji projektu dzieci nabyły podstawowe umiejętności pływackie, czas wolny będą spędzać aktywnie i z rozwagą a także poprawi się bezpieczeństwo na pływalniach i basenach odkrytych ponieważ  dzieci na każdych zajęciach były informowane oraz instruowane jak bezpiecznie spędzać czas nad wodą. Mamy nadzieję, że dzięki zajęciom poprawi się kondycja i ogólna sprawność fizyczna dzieci. Projekt jest szansą na zidentyfikowanie talentów sportowych, upowszechnianie kultury fizycznej a także promocji Małopolski jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji  i sportu.W projekcie wzięły udział dzieci z następujących szkół:    

1. Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu - I grupa, 15 dzieci,

2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Cichem - I grupa, 15 dzieci,

3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Cichem -I grupa- 15 dzieci,

4. Szkoła Podstawowa w Chochołowie- I grupa, 15 dzieci

5. Szkoła Podstawowa w Podczerwonem- I grupa, 15 dzieci

6. Szkoła Podstawowa w Piekielniku- I grupa, 15 dzieci,

7. Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach- I grupa, 15 dzieci,

8. Szkoła Podstawowa w Odrowążu - I grupa, 15 dzieci,

9. Szkoła Podstawowa w Ratułowie - I grupa, 15 dzieci, 

10. Szkoła Podstawowa w Załucznem - I grupa, 15 dzieci,

11.Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czerwiennem – I  grupa, 15 dzieci, 

12. Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK w Czerwiennem- I grupa, 15 dzieci.

13. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 SPSK w Starem Bystrem- I grupa, 15 dzieci

14. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 SPSK w Starem Bystrem- I grupa, 15 dzieci

 

Całkowity koszt realizacji projektu to kwota 91 600,00 zł, w tym pomoc finansowana  z Województwa Małopolskiego - 29 440,00 zł. Wkład własny Miasta i Gminy Czarny Dunajec to kwota  62 160,00 zł. w tym wkład finansowy rodziców 100 zł od dziecka (210 x 100 zł), co stanowi sumę 21 000,00 zł.

powrót na górę strony wróć na górę