x

Lekcje o finansach

2023-12-07
< wróć

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku wzięła udział w  programie „Lekcje o finansach”, który został zrealizowany przy wsparciu środków Funduszu Edukacji Finansowej.


Pozyskano kwotę 16 761,00 zł na dofinansowanie dwudniowej wycieczki do Warszawy dla 47 uczniów klasy V i VII. Wkład własny do projektu w wysokości 5000,00 zł został zabezpieczony przez Miasto i Gminę Czarny Dunajec.
Celem programu było wsparcie realizacji działań z zakresu edukacji finansowej polegających na przeprowadzeniu wśród uczniów zajęć lekcyjnych z zakresu szeroko rozumianych finansów.
Nauczycielki matematyki zrealizowały trzy lekcje:
- Poznajemy waluty świata i wymieniamy pieniądze.
- Jakie są źródła dochodu?
- Skąd się biorą ceny?
Edukacja finansowa przyczyniła się do wzrostu kompetencji finansowych, które obecnie są jednymi z  podstawowych kompetencji życiowych.
Elementem programu było także popularyzowanie wśród uczniów wiedzy o instytucjach publicznych działających w obszarze finansów poprzez organizację wycieczki edukacyjnej. Uczniowie mieli okazję zwiedzić Giełdę Papierów Wartościowych oraz Sejm RP.
powrót na górę strony wróć na górę