x

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II

2023-06-29
< wróć

Miasto i Gmina Czarny Dunajec otrzymała dofinansowanie w kwocie 74 999,99 zł na zakup narzędzi do nauki zdalnej w ramach Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-202- Grant 1


Projekt ma na celu wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych poprzez wyposażenie tych szkół w narzędzia do nauki zdalnej, w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19

W ramach projektu zakupiono komputery All in One wraz z oprogramowaniem oraz tablety dla 3 szkół dla których Miasto i Gmina Czarny Dunajec jest organem prowadzącym tj.:

- Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu,

- Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku,

- Szkoły Podstawowej im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Ratułowie
powrót na górę strony wróć na górę