x

Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy - Pakiet Edukacyjny

2023-09-15
< wróć

W Mieście i Gminie Czarny Dunajec zakończyła się realizacja projektu pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy - Pakiet Edukacyjny.”,  w ramach   15. Osi Priorytetowej REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym, Działania 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


Celem projektu było zwiększenie potencjału małopolskich organów prowadzących szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, w odpowiedzi na kryzys migracyjny związany  z działaniami wojennymi prowadzonymi od 24 lutego 2022 r. na Ukrainie. Projekt był realizowany do 31 sierpnia 2023 r. przez cztery szkoły dla których Miasto i Gmina Czarny Dunajec jest organem prowadzącym, oraz w którym uczą się uczniowie z Ukrainy tj.: Szkołę Podstawową im. Legionów Polskich w Czarnym Dunajcu, Szkołę Podstawową Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem, Szkołę Podstawową im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie, Szkołę Podstawową im. Ks. Prof. Józefa Tischnera  w Ratułowie.

 

  Pozyskane środki w kwocie 393 554,49 zł. zostały przeznaczone między innymi na zakup monitorów interaktywnych, laptopów wraz z oprogramowaniem na wypadek nauki zdalnej dla uczniów z Ukrainy, zorganizowanie wycieczek integrujących dzieci polskie i ukraińskie oraz przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach przedmiotowego koła zainteresowań.


powrót na górę strony wróć na górę