x

Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu

2023-11-15
< wróć

W dniu 10 listopada 2023r. społeczność szkolna Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu obchodziła doniosłą uroczystość.


Świętowano zarówno nadanie imienia szkole, jak również poświęcenie sztandaru. Uchwałę w tej sprawie podjęto podczas sesji Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec w dniu 29 maja 2023r., a teraz w przeddzień obchodów Święta Niepodległości odbyła się oficjalna uroczystość nadania imienia oraz poświęcenia sztandaru Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich w Czarnym Dunajcu.
Patron ten jest szczególny dla mieszkańców Miasta i Gminy Czarny Dunajec, ponieważ wielu przodków walczyło o niepodległość kraju w Legionach Polskich. Legiony Polskie są godnym kandydatem na patrona szkoły, której zadaniem jest edukacja, ale też wychowanie, wspieranie młodzieży w odnajdywaniu tożsamości, określaniu swojego miejsca we współczesnym świecie w oparciu o wzorce i silne autorytety.
Uroczystą Eucharystię, podczas której poświęcono nowy sztandar, odprawił bp Janusz Mastalski. Część oficjalna z udziałem całej społeczności szkolnej i zaproszonych gości odbyła się na hali sportowej placówki szkolnej, podczas której odczytano uchwałę Rady Miasta i Gminy Czarny Dunajec w sprawie nadania imienia szkole oraz przekazano sztandar z rąk Rady Rodziców pani dyrektor, a potem uczniom szkoły.
Nie zabrakło podziękowań i gratulacji oraz wspominania legionistów z Czarnego Dunajca.
Uczniowie zaprezentowali również patriotyczny program artystyczny, połączony z ogłoszeniem wyników konkursów. Życzenia dla placówki na ręce Pani dyrektor przekazała dyrektor GZO – Iwona Wontorczyk, odczytując list od Ministra Edukacji i Nauki- Przemysława Czarnka oraz Pani Bożena Bryl- dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu, odczytując list Małopolskiej Kurator Oświaty- Barbary Nowak. Słowa gratulacji popłynęły również od Marcina Ratułowskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec oraz Tadeusza Czepiela- Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.
Uroczystości uświetnił również występ Mateusza Ziółko, który występował tutaj w podwójnej roli, jako artysta, ale również rodzic jednego z uczniów.

powrót na górę strony wróć na górę