x

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

2023-10-02
< wróć

     Województwo Małopolskie wspiera organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, realizowanego w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” (Kierunek interwencji: 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” oraz Kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”) „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”.


W 2023 r. wsparcie otrzymały cztery Szkoły Podstawowe dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Czarny Dunajec:

- Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku,

- Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Załucznem,

- Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Odrowążu,

- Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Pieniążkowicach

 

Wsparcie finansowe dla szkół podstawowych może być przeznaczone na:

a)      zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami

b)       zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek:
• zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
• zakup oprogramowania dla bibliotek,
• zakup czytników e­booków,
• zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek,

   biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,                          

       c)  realizację działań promujących czytelnictwo.

Wysokość wsparcia finansowego dla szkół podstawowych:

- dla szkół, w których liczba uczniów wynosi nie więcej niż 70 – 3 000 zł;
- dla szkół, w których liczba uczniów wynosi od 71 do 170 – 4 000 zł;
- dla szkół, w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170 – 12 000 zł.

Organ prowadzący placówkę oświatową obowiązany jest zapewnić wkład własny przeznaczony  na realizację Programu w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

 

    Całkowity koszt realizacji programu w 2023 roku wyniesie  28 750,00 zł, w tym pomoc finansowana z Województwa Małopolskiego  23 000,00 zł. Pozostała kwota stanowi wkład własny Gminy Czarny Dunajec w wysokości 5 750,00 zł

powrót na górę strony wróć na górę