x

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Czarny Dunajec, położonej w miejscowości Chochołów dz. ewid. nr 10987/21

2023-06-09
< wróć

OGŁOSZENIE
W związku z ogłoszonym przetargiem ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej dz. ewid. nr nr 10987/21 o pow. 0,0032 ha, położonej w miejscowości Chochołów, będącej własnością Miasta i Gminy Czarny Dunajec, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr NS1T/00161543/8, zostało w dniu 07.06.2023 r. przeprowadzone postępowanie przetargowe, w ramach którego został wybrany nabywca przedmiotowej nieruchomości tj. Pani Zofia Bochnak, która zaproponowała najwyższą kwotę nabycia przedmiotowej nieruchomości tj. 3 200 złotych.

powrót na górę strony wróć na górę