x

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Czarny Dunajec, położonej w miejscowości Podczerwone dz. ewid. nr 7637/109

2023-06-09
< wróć

OGŁOSZENIE
W związku z ogłoszonym przetargiem ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej dz. ewid. nr nr 7637/109 o pow. 0,0276 ha, położonej w miejscowości Podczerwone, będącej własnością Miasta i Gminy Czarny Dunajec, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr NS1T/00142508/2, zostało w dniu 07.06.2023 r. przeprowadzone postępowanie przetargowe, w ramach którego został wybrany nabywca przedmiotowej nieruchomości tj. Państwo Bronisława i Stanisław Leja, którzy zaproponowali najwyższą kwotę nabycia przedmiotowej nieruchomości tj. 27 600 złotych.

powrót na górę strony wróć na górę