x

Ogłoszenie o wywieszeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia - Stare Bystre

2022-12-15
< wróć

Zgodnie z art. 17 ust.4 i 5 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawęo pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami/ informuje się, że w dniach od 15.12.2022r. do 15.01.2023r. wyłożony jest do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji obejmującego nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 11958, 11960 o łącznej pow. 0.3479 ha położone w Starem Bystrem objęte księgą wieczystą nr NS1T/00180261/6.


Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawarty w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia do Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy w Czarnym Dunajcu – pok. 32 Urzędu Gminy Czarny Dunajec.

powrót na górę strony wróć na górę