x

Rekrutacja 2023/2024

2023-07-12
< wróć

Tryb odwoławczy

1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do żłobka.

2. Uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do żłobka sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.

3. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora żłobka odwołanie od rozstrzygnięcia w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor żłobka rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.


powrót na górę strony wróć na górę