x

Województwo małopolskie dofinansuje zakup przez gminy zbiorników do zbierania deszczówki

2024-04-05
< wróć

Samorząd Województwa Małopolskiego widząc potrzebę upowszechniania rozwiązań służących gromadzeniu rezerw wody, które oprócz realnych oszczędności zużycia wody przyczynią się do poszanowania cennych zasobów wody pitnej ogłosił nową edycję programu „Małopolska deszczówka 2024”. Zarząd województwa małopolskiego przeznaczył na ten cel 500 tys. zł.


Gminy mogą starać się o uzyskanie dofinansowania m.in. na zakup, dostawę i montaż zbiorników do magazynowania wód deszczowych i roztopowych o pojemności od 500 do 1000 l.

Wsparcie ze środków województwa wyniesie 85% wartości wnioskowanego zadania,
a pozostałe 15% stanowić będzie wkład własny Miasta i Gminy.

Osoby zainteresowane możliwością skorzystania z dofinansowania na zakup, dostawę
i montaż zbiorników do magazynowania wód deszczowych i roztopowych na terenie Miasta
i Gminy Czarny Dunajec proszone są o zgłaszanie się do Referatu Geodezji i Ochrony Środowiska – pok. 31 (I piętro) w terminie do dnia 19.04.2024 r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 18 26 135 31.

powrót na górę strony wróć na górę