x

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Czarny Dunajec Kamieniec Dolny

2023-05-31
< wróć

         Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

Oznaczenie  nieruchomości i jej powierzchnia.

Część działki ewidencyjnej nr 3795/27 o pow. 614 m2

Położenie  

Nieruchomość położona w miejscowości Czarny Dunajec – ul. Kamieniec Dolny         

Księga wieczysta

NS1T/00153533/6

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana
przy ul. Kamieniec Dolny, w okolicy placu zabaw.

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość przeznaczona na wykonanie nasadzeń drzew, wykonanie dojazdu do nieruchomości sąsiedniej oraz poprawę estetyki;   

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czarny Dunajec 

3C.MNU2.6 – tereny zabudowy jednorodzinnej
i usług.

 

Warunki umowy

Umowa od 1 listopada 2023 roku do 31 grudnia 2033 roku.

Wysokość czynszu

- roczny w wysokości 745,93 zł brutto, waloryzowany jeden raz w roku

Termin płatności

14 dni od daty wystawienia faktury.

Okres dzierżawy                               

Umowa do 31 grudnia 2033 r.               

 

Czarny Dunajec dnia 30.05.2023 r.

powrót na górę strony wróć na górę