x

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Czarny Dunajec tzw. Bory

2023-08-01
< wróć

Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Oznaczenie  nieruchomości i jej powierzchnia.

Działki ewidencyjne nr 12902, 12839, 12840, 12842, 12818, 12907, 12908, 12910, 12863, 12920, 12964, 13255, 13260, 13262, 13267, 13268, 13269, 13378/2, 13378/3, 13377/1, 13377/2, 13376, 13375, 13374, 13373, 13372, 13371, 13370, 13387, 13388, 13390, 13391, 13392/2, 13393/2, 13393/1, 13394, 13395, 13396, 13397, 13398, 13399, 13400, 13401, 13742, 13743, 13745, 13746, 13747, 13748, 13749, 13728, 13731, 13732, 13715, 13698, 13689, 13683, 13652, 13653, 13676, 13682, 13687, 13639, 13640, 13641, 13630, 13602, 13605, 13623, 13587, 13590, 13593, 13596, 13569, 13572, 13563, 13519, 13522, 13528, 12818, 12820, 12821, 12783, 12690, 12769, 12771, 12670, 12777, 12783, 12644, 12639, 12794, 12795, 13848, 13849, 13850, 13851, 13892, 13854, 13855, 13856, 13857, 13858, 13859, 13860, 13888, 13887, 13884, 13882, 13880, 13879, 13878, 13877, 13862, 13865, 13866, 13550, 13558, 13564, 13570, 13571, 13588, 13589, 13594, 13595, 13601, 13606, 13624, 13629, 9309, 13540, 13494, 13491, 13488, 14509, 14508, 14507, 14506, 14505, 10175, 13511, 13530, 13535, 13634, 13646, 13647, 13918, 7203, 7210, 12320, 12451, 12725, 1/5, 12452, 12720, 12721, 12723, 12717, 12305, 3697, 13403 o pow. 31,3578 ha

Położenie  

Nieruchomość położona w miejscowości Czarny Dunajec – ul. tzw. Bory         

Księga wieczysta

-----------------------------------

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana
Czarny Dunajec.

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość przeznaczona na wykonanie nasadzeń drzew, wykonanie dojazdu do nieruchomości sąsiedniej oraz poprawę estetyki;   

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czarny Dunajec 

3C.R – tereny rolnicze.

 

Warunki umowy

Umowa od 22 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2033 roku.

Wysokość czynszu

- roczny w wysokości 450 zł brutto za 1 ha, waloryzowany jeden raz w roku

Termin płatności

14 dni od daty wystawienia faktury.

Okres dzierżawy                               

Umowa do 31 grudnia 2033 r.               

 

Czarny Dunajec dnia 31.07.2023 r.

powrót na górę strony wróć na górę