x

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Czarny Dunajec tzw. Bory

2023-09-08
< wróć

         Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

Oznaczenie  nieruchomości i jej powierzchnia.

Część działki ewidencyjnej nr 14736 o pow. 0,2960 ha

Położenie  

Nieruchomość położona w miejscowości Czarny Dunajec tzw. Bory           

Księga wieczysta

NS1T/00070547/1

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość niezabudowana o przeznaczeniu rolniczym.

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

3C.R – tereny rolnicze

Warunki umowy

Umowa do 30 września 2026 roku.

Wysokość czynszu

- roczny 500 zł netto plus należny podatek VAT, waloryzowany jeden raz w roku

Termin płatności

14 dni od daty wystawienia faktury

Okres dzierżawy                               

Umowa do 30 września 2026 r.               

 

Czarny Dunajec dnia 08.09.2023 r.

powrót na górę strony wróć na górę