x

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Czarny Dunajec

2023-04-04
< wróć

         Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.


Oznaczenie  nieruchomości i jej powierzchnia.

Działka ewidencyjna nr 400/40 o pow. 0,230 ha

Położenie  

Nieruchomość położona w miejscowości Czarny Dunajec            

Księga wieczysta

NS1T/00075051/2

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Stacja regazyfikacji LNG  wraz z stacją redukcyjno-pomiarową.

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

3C.UC1.1 – tereny usług komercyjnych

Warunki umowy

Umowa do 31 lipca 2033 roku.

Wysokość czynszu

- roczny 14 918,68 zł netto plus należny podatek VAT waloryzowany jeden raz w roku

Termin płatności

14 dni od daty wystawienia faktury

Okres dzierżawy                               

Umowa od dnia 1 sierpnia 2023 r. do 31 lipca 2033 r.               

 

Czarny Dunajec dnia 03.04.2023 r.

powrót na górę strony wróć na górę