x

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Czarny Dunajec

2023-04-04
< wróć

Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.


 

Oznaczenie  nieruchomości i jej powierzchnia.

Część działki ewidencyjnej nr 3521 o pow. 0,415 ha

Położenie  

Nieruchomość położona w miejscowości Czarny Dunajec            

Księga wieczysta

NS1T/00070547/1

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Teren przeznaczony pod parking pojazdów samochodowych właścicieli nieruchomości zlokalizowanej po drugiej stronie drogi gminnej.

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

3C.MNU1.34 – tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej

Warunki umowy

Umowa do 31 grudnia 2033 roku.

Wysokość czynszu

- roczny 400 zł brutto waloryzowany jeden raz
w roku

Termin płatności

14 dni od daty wystawienia faktury

Okres dzierżawy                               

Umowa do 31 grudnia 2033 r.               

 

Czarny Dunajec dnia 03.04.2023 r.

powrót na górę strony wróć na górę