x

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Czarny Dunajec

2023-04-04
< wróć

Wójt Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.


 

Oznaczenie  nieruchomości i jej powierzchnia.

Część działki ewidencyjnej nr 5160/1 o pow. 3 m2

Położenie  

Nieruchomość położona w miejscowości Czarny Dunajec            

Księga wieczysta

NS1T/00147701/0

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Teren przeznaczony do wystawienia towaru
w celach reklamowych.

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

KDGR – tereny dróg

Warunki umowy

Umowa do 30 października 2023 roku.

Wysokość czynszu

- miesięczny 200 zł netto plus należny podatek VAT

Termin płatności

14 dni od daty wystawienia faktury

Okres dzierżawy                               

Umowa do 30 października 2023 r.               

 

Czarny Dunajec dnia 03.04.2023 r.

powrót na górę strony wróć na górę