x

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Czarny Dunajec

2023-05-31
< wróć

         Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Oznaczenie  nieruchomości i jej powierzchnia.

Działki ewidencyjne nr 3399/10 o pow. 34 m2

Położenie  

Nieruchomość położona w miejscowości Czarny Dunajec           

Księga wieczysta

NS1T/00070547/1

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość niezabudowana o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz usługowym.

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czarny Dunajec 

3C.MNU1.42 – Teren zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej

Warunki umowy

Umowa sprzedaży

Kwota sprzedaży

Ustalona w przetargu – cena wywoławcza:

dla dz. ewid. nr 3399/10 – 2 100 zł.

 

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej powołanej ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, w przypadku zamiaru skorzystania ze swojego uprawnienia muszą złożyć wniosek o nabycie oraz oświadczenie, że wyrażają zgodę na ustaloną cenę, w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

 

Czarny Dunajec dnia 30.05.2023 r.

powrót na górę strony wróć na górę