x

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Koniówka

2023-01-13
< wróć

Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm./ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


Oznaczenie  nieruchomości i jej powierzchnia.

Działka ewidencyjna nr 7573/21 o pow. 152 m2

Położenie  

Nieruchomość położona w miejscowości Koniówka          

Księga wieczysta

NS1T/00158269/9

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Nieruchomość o przeznaczeniu zabudowy jednorodzinnej i usługowej.

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec 

6.MNU2.8 – Tereny zabudowy jednorodzinnej
i usługowej

Warunki umowy

Umowa sprzedaży

Kwota sprzedaży

12 700 zł brutto.

 

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej powołanej ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, w przypadku zamiaru skorzystania ze swojego uprawnienia muszą złożyć wniosek o  nabycie oraz oświadczenie, że wyrażają zgodę na ustaloną cenę, w  terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

 

Czarny Dunajec dnia 12.01.2023 r.

powrót na górę strony wróć na górę