x

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

2023-05-31
< wróć

Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

 

Oznaczenie  nieruchomości i jej powierzchnia.

Budynek żłobka  o pow. 933,90 m2,  wraz z częścią nieruchomości o pow. 237,50 m2, znajdujący się na dz. ewid. nr 3226/1. 

Położenie  

Przedmiot umowy użyczenia znajduje się przy ul. Targowa 1C w miejscowości Czarny Dunajec              

Księga wieczysta

NS1T/00151079/1.

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Budynek przeznaczony na Miejski Żłobek

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czarny Dunajec 

3C.UP.7 – teren usług publicznych.

Warunki umowy

Umowa zawarta na czas nieokreślony.

Wysokość czynszu

-----------------------------------

Termin płatności

-----------------------------------

Okres użyczenia                               

Umowa od dnia 16 sierpnia 2023 roku na czas nieokreślony.               

 

Czarny Dunajec dnia 30.05.2023 r.

powrót na górę strony wróć na górę