x

XV Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy oraz XI Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania

2024-04-18
< wróć

W dniu 16 kwietnia 2024 roku w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Pieniążkowicach zostały przeprowadzone dwa konkursy dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Czarny Dunajec: XV Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy oraz XI Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania.


W XV Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym wzięło udział 33 uczniów z 14 szkół z terenu Gminy Czarny Dunajec, w tym 12 uczniów z klas I-III, 12 uczniów z klas IV-VI oraz 9 uczniów z klas VII-VIII. Konkurs został rozstrzygnięty w oparciu o wyniki testów sprawdzających stopień znajomości treści lektur konkursowych: „Ferdynanda Wspaniałego” Ludwika Jerzego Kerna (klasy I-III), „Braci Lwie Serce” Astrid Lindgren (kl. IV-VI), „Baśnioboru” Brandona Mulla (klasy VII-VIII). Prace oceniane były przez komisję w składzie:

1) Przewodniczący komisji – Grażyna Komperda

2) Członkowie komisji klas I-III: Krystyna Sproch, Agata Łabuda

3) Członkowie komisji klas IV-VI: Melania Kwosek, Lilianna Sikora

4) Członkowie komisji klas VII-VIII: Anna Bednarczyk, Beata Ciślak.

W XI Międzyszkolnym Konkursie Pięknego Czytania wzięło udział 35 uczniów z 14 szkół z terenu Gminy Czarny Dunajec, w tym 12 uczniów klas I-III, 12 uczniów klas IV-VI oraz 9 uczniów z klas VII-VIII. Uczestnicy czytali wylosowane fragmenty lektur konkursowych. Technikę czytania oceniała komisja w składzie:

1) Pani Danuta Faber – nauczyciel, bibliotekarz, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej

2) Pani Anna Wiśniewska – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Dunajcu

3) Pan Józef Szaflarski – emerytowany nauczyciel-polonista.

Konkursy poprzedzone były prelekcją i prezentacją multimedialną nt. stanu czytelnictwa w Polsce oraz korzyści wynikających z czytania. Gościem wydarzenia była pani Monika Luberda – bibliotekarka, polonistka i autorka książki dla dzieci „Najpiękniejsze bajki o gotowaniu w wesołym wydaniu”. Swoją obecnością zaszczycili nas również: pan Marcin Ratułowski – burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec, pani Iwona Wontorczyk – dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu oraz pani Małgorzata Kulawiak – dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec.

Bardzo serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za przybycie. Zapraszamy za rok!

                Poniżej krótka fotorelacja.

powrót na górę strony wróć na górę