x

Zakończenie realizacji projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II

2023-07-17
< wróć

Miasto i Gmina Czarny Dunajec zakończyła realizację projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II.


Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-202- Grant 3. Na jego realizację pozyskano wsparcie w wysokości 119 897,10 zł. Projekt trwał do 30 czerwca 2023 r. i miał na celu realizację zajęć wyrównawczych z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych: matematycznych, rozwijających kompetencje uczenia się oraz komunikowania się w języku angielskim. Poprzez realizację zajęć wyrównawczych zniwelowano u uczniów negatywne skutki pandemii COVID-19, co przełożyło się na wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz wyrównano braki u uczniów w wyżej wskazanym zakresie.

            Wsparcie otrzymały trzy szkoły, dla których Miasto i Gmina Czarny Dunajec jest organem prowadzącym tj.:

- Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu;

- Szkoła Podstawowa  im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku;

- Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Ratułowie.

powrót na górę strony wróć na górę