Dofinansowanie Wymiany Kotłów

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe spełniających wymagania ekoprojektu:

https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/


Zachęcamy do zapoznania się z programem DRATEWKA, realizowanym przy wsparciu Polskiej Akademii Nauk:

http://www.dratewka.h2.pl/o-nas/