Zamówienia publiczne

Dane kontaktowe:

Marta Śmiech-Gal - Inspektor ds. zamówień publicznych

Piotr Zmarzliński - Gł. Specjalista ds. zamówień publicznych


nr telefonu: 18 26-135-46

nr pokoju: 46 (Referat Budownictwa)


ZAPYTANIA OFERTOWE

Plan Zamówień Publicznych:

Załączniki:

Aktualne zamówienia:

Budowa przepustu skrzynkowego na drodze „Do Sośniny” w miejscowości Piekielnik


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 12.10.2022 do godz. 10:00

Dostawa i montaż wyposażenia technologicznego pomieszczeń socjalno-kuchennych w budynku żłobka przy ulicy Targowej w miejscowości Czarny Dunajec


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert (został wydłużony): do dnia 04.10.2022 do godz. 10:00

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Dunajec w roku 2023


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 19.10.2022 do godz. 10:00

Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP Koniówka


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 14.10.2022 do godz. 10:00

Budowa tarasu widokowego na szczycie wzgórza Bachledówka w miejscowości Ratułów


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 03.10.2022 do godz. 10:00

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Czarny Dunajec w sezonie zimowym 2022-2023


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 06.10.2022 do godz. 10:00

Archiwalne zamówienia

Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z budową stacji hydroforowej w miejscowości Czarny Dunajec


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 27.09.2021 do godz. 9:00

Wykonanie remontu dróg gminnych na terenie gminy Czarny Dunajec


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 03.09.2021 do godz. 10:00

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Czarny Dunajec w sezonie zimowym 2021-2022


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 01.09.2021 do godz. 9:00

Dostawa średniego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA z napędem 4x4 dla jednostki OSP Ratułów Górny


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 08.07.2021 do godz. 10:00

Budowa strefy rekreacyjnej w miejscowości Piekielnik


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 02.07.2021 do godz. 10:00

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarny Dunajec - etap II wraz z przebudową fragmentu sieci wodociągowej


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 05.07.2021 do godz. 10:00 (termin został zmieniony)

Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Czarny Dunajec w roku szkolnym 2021/2022


Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/  Termin składania ofert: do dnia 18.06.2021 do godz. 10:00