x
> Pomoc społeczna> Wsparcie rodziny > Gminna Karta Dużej Rodziny

Gminna Karta Dużej Rodziny

Informujemy, że dnia 25.03.2019 r. Rada Gminy Czarny Dunajec podjęła uchwałę o wprowadzeniu "Karty Dużej Rodziny Gminy Czarny Dunajec" w ramach programu wspierania rodzin wielodzietnych.

Program skierowany jest do wszystkich rodzin wielodzietnych zamieszkałych w Gminie Czarny Dunajec, którym przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przyznawanej na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, bez względu na kryterium dochodowe. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty proponowanej przez firmy uczestniczące w programie. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Firmy i przedsiębiorstwa przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu skorzystasz z uprawnień w ramach programu Karta Dużej Rodziny Gminy Czarny Dunajec”.

Program ma na celu:

1) Stworzenie w naszej gminie warunków przyjaznych dużym rodzinom jako formy uznania za trud włożony w wychowanie dzieci.

2) Promowanie modelu i pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.

3) Zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

4) Wzmacnianie funkcji rodzin wielodzietnych poprzez zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej, oświatowej, rozrywkowej oraz innych usług.

5) Działania zmierzające do poprawy warunków życiowych rodzin wielodzietnych.

Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do korzystania z Programu jest ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

Uprawnionych członków rodziny wielodzietnej identyfikuje się po 7 pierwszych cyfrach numeru identyfikacyjnego Karty Dużej Rodziny, którymi dla Gminy Czarny Dunajec są: 1211032


  • https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny... – Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej; informacje ogólne o Karcie Dużej Rodziny,
  • http://www.arch.czarny-dunajec.pl/_pliki/uchwala66... - UCHWAŁANR VI/66/2019RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 25 marca 2019 r.w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Czarny Dunajec gminnego programu dla rodzin wielodzietnych pn.: „Karta DużejRodziny Gminy Czarny Dunajec” oraz w sprawie uchylenia UchwałyNr IV/47/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Czarny Dunajec gminnego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta DużejRodziny Gminy Czarny Dunajec”
  • http://www.arch.czarny-dunajec.pl/_pliki/uchwala-4... - UCHWAŁA NR IV/47/2019RADY GMINY CZARNYDUNAJEC z dnia 28 stycznia 2019 r.w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Czarny Dunajecgminnego programu dla rodzin wielodzietnych„Karta Dużej Rodziny Gminy Czarny Dunajec"
powrót na górę strony wróć na górę