x
> Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) to miejsca, gdzie dla osób, które posiadają złożoną deklarację,  możemy bezpłatnie oddać odpady komunalne przeznaczone do unieszkodliwienia lub odzysku. 

Na terenie Miasta i Gminy Czarny Dunajec planuje się otwarcie w dniu 12.09.2023 r. PSZOK-u:

Ø  Znajduje się przy ul. Nadwodnej (na terenie byłego wysypiska śmieci)– Czarny Dunajec,

Godziny pracy PSZOK:

Ø  wtorek, czwartek: 8:00 – 13:00

Ø  pierwsza i trzecia sobota miesiąca: 8:00 – 12:00

Przykłady odpadów, które możemy oddać do PSZOK-ów:

zużyte baterie, akumulatory, pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, puszki po farbach, przeterminowane leki, termometry rtęciowe, odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, glazury i terakoty, opony samochodowe, substancje żrące, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np.: pralki, telewizory, suszarki, lodówki), odpady wielkogabarytowe.

Nie będą przyjmowane:

odpady inne niż komunalne, w tym np. materiały zawierające azbest, papę i styropian budowlany, odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych.

 

Odpady komunalne możemy dostarczać do PSZOK-ów samochodami osobowymi lub samochodami osobowymi z przyczepą lekką. Odpady muszą być posegregowane i wolne od zanieczyszczeń. Odpady elektryczne i elektroniczne muszą być kompletne i mogą być odbierane bezpośrednio od mieszkańców po telefonicznym zgłoszeniu i ustaleniu terminu.

Pracownik PSZOK nie pomaga w rozładowaniu przywiezionych odpadów, kieruje jedynie do właściwego miejsca rozładunku. Wyjątek stanowią odpady niebezpieczne, które odbiera pracownik PSZOK i umieszcza w przeznaczonym do tego miejscu.

 

Limity:

Ø  zużyte opony w liczbie nie większej niż 8 szt.,

Ø  meble i inne odpady wielkogabarytowe o masie nie większej niż 1000 kg,

odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych o masie nie większej niż 1000 kgABY ODDAĆ ODPADY NA PSZOK, NALEŻY OKAZAĆ DOWÓD OSOBISTY, KOD KRESKOWY LUB INFORMACJĘ O UISZCZENIU OPŁATY

powrót na górę strony wróć na górę