x
> Oświata> Żłobek > Opłaty

Opłaty

Odpłatność za pobyt dziecka w Żłobku reguluje Uchwała Nr LVI/607/2023 RADY MIASTA I GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Miejski Żłobek w Czarnym Dunajcu.

powrót na górę strony wróć na górę