x
> Oświata> Żłobek > Rekrutacja
Rekrutacja 2023/2024
Żłobek - rekrutacja 05.2023

Żłobek - rekrutacja 05.2023

20.04. 2023r. OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

20.04.2023r.  rozpoczęcie rekrutacji do 5.05.2023r.

10.05. 2023r. ogłoszenie listy przyjętych

Do 12.05. 2023r. pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka przyjętegoTryb odwoławczy

1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do żłobka.

2. Uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do żłobka sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.

3. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora żłobka odwołanie od rozstrzygnięcia w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor żłobka rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.

powrót na górę strony wróć na górę