x
> Oświata> Żłobek > ORGANIZACJA

ORGANIZACJA

1. Żłobek sprawuje opiekę edukacyjną i opiekuńczo- wychowawczą nad Dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 roku życia.

2. Opieka nad Dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym Dziecko kończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie Dziecka wychowaniem przedszkolnym do 4 roku życia.

3. Żłobek świadczy opiekę nad Dziećmi w dni robocze w wymiarze 10 godzin dziennie, od 6:30 do 16.30.

4. Żłobek funkcjonuje przez cały rok w wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, przerwy wakacyjnej lub przerw spowodowanych przyczynami losowymi. Termin przerwy wakacyjnej zostaje ustalony przez Dyrektora placówki do 31 stycznia każdego roku.

5. W czasie pobytu w Żłobku Dziecko zapewnione wyżywienie zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi, składające się ze śniadania, przekąski, obiadu i podwieczorku. Posiłki przygotowywane są w naszej żłobkowej kuchni.

6. Organizacja dnia pracy placówki (w tym godzin posiłków i czynności opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych) określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora z uwzględnieniem wymagań zdrowotnych i możliwości psychofizycznych Dzieci.

powrót na górę strony wróć na górę